Vi bruker cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Du aksepterer cookies ved å klikke på «Ok, gå videre». Les våre policy om informasjonskapsler ved å klikke her

Vi bruker cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Du aksepterer cookies ved å klikke på «Ok, gå videre». Les våre policy om informasjonskapsler ved å klikke her

Tredje største næring.

Boligen er en motor for verdiskaping i Norge: Bygging, oppussing, lån, strøm, forsikring, internett og mye mer. Det finnes regelverk for byggekvalitet, bokvalitet, miljø, arv og naboskap. Bygg- og anleggsektoren er Norges tredje største næring, og utgjør nær 15 % av fastlands-BNP.

MANGLER NOE SOM BINDER DET HELE SAMMEN.

Likevel mangler det felleskomponenter som binder det hele sammen. Det er dokumentasjonskaos på norske bygg og boliger, og det mangler helhetlig og troverdig informasjon om de samme boligene. Vi mener årsaken bunner ut i at det ikke finnes et entydig registreringsnummer på norske bygg og boliger. En felles identifikator som kan identifisere en bolig og som beholder sin identitet over tid.

En identitet som gjør at eiere, forsikringsselskap, banker, kommuner, meglere, takstmenn og alle andre som trenger informasjon om en eiendom får tak i det de trenger, når de trenger det.  Selvfølgelig kun om de har en rettighet til informasjonen, en rettighet gitt av eieren. Folkeregisteret og foretaksregisteret er to eksempler på register som har felles identiteter som er konstant over tid. Fødselsnummer og organisasjonsnummer har gjort det mulig for utallige gode og digitale tjenester i så vel offentlig som privat sektor.

NØKKELEN TIL DIGITALISERING

Unike identiteter er selve nøkkelen, navet i en digital hverdag, og vi ser gevinsten gjennom gode brukeropplevelser hver eneste dag. En google ID gir deg kopi av den gamle telefonen på den nye når du skifter. En Apple ID gir det tilgang til musikk, bilder og apper uansett om du ser på Apple TV, bruker Mac, Iphone eller Ipad. Slik er det ikke med bolig hvor det ikke finnes en felles identifikator som beholder sin identitet over tid. Det er fordyrende, konkurransehemmende og er til hinder for innovasjon.  Alle er tapere.

 

INNOVASJON

Boligmappa har utviklet en unik identitet på norske bygg og boliger som beholdes over tid. Et slags personnummer på boligen. En identitet på boligen som bygger på offentlig tilgjengelig informasjon, slik som bygingsnummer, matrikkel, adresse, bruksenhet, andelsnummer og geokode.  En identitet som gjør det mye enklere for datamaskiner å snakke sammen. En identitet for digitalisering og innovasjon.

MED DETTE SKAL BOLIGMAPPA

* Gjøre mer informasjon om norske bygg og boliger tilgjengelig for den som har rettighet til informasjonen. I all hovedsak eieren av boligen, men det kan også være banken som finansierer, megleren som megler, byggmesteren som bygger eller kommunen som “kommunerer”. Så lenge de har fått rettigheter av eieren, kan hvem som helst få tilgang. Det er ikke mangelen på informasjon som skal være hinderet, det er mangelen på rettigheter.

*Gjøre det enklere å være seriøs. Det er tusenvis av håndverkere som forholder seg til et omfattende regelverk og betaler skatter og avgifter som de skal. Samtidig er det et hav av useriøse aktører som ikke bidrar til annet enn sin egen lommebok. Boligmappa skal gjennom digitalisering og åpen innovasjon bidra til en effektiv og konkurransekraftig byggenæring.

20 % AV NORSKE BYGG

Per sommeren 2017 har 20 % av landets  boliger en boligmappe med innhold fra kvalifiserte håndverkere. Det tilsvarer over 500.000 boligmapper.  Boligmappa tar vare på dokumentasjon for flere milliarder kroner på norske bygg og boliger.

2 500 BEDRIFTER

Fellesnevneren for bedriftene som dokumenterer i Boligmappa er at de driver seriøst. Boligmappa setter krav til fag, økonomi og selskapsform. De useriøse digitaliseres vekk.  Over 2 500 håndverkerbedrifter bruker Boligmappa.

Støttespillere

Våre støttespillere er viktige aktører på hver sin kant, som støtter Boligmappa som system og virkemiddel. Ingen av våre støttespillere har økonomiske interesser i Boligmappa

Hvem står bak Boligmappa?

Ambita AS, som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet, eier Boligmappa AS med 88 %. Nelfo, elektrikernes og installatørenes landsforening, Rørentreprenørene Norge, en organisasjon i Byggenæringens Landsforbund, og EFO, er også med på eiersiden. Boligmappa ble startet i 2012 av Nelfo, Rørentreprenørene Norge og de opprinnelige grunderne som fortsatt jobber i selskapet.

Bitnami