Vi bruker cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Du aksepterer cookies ved å klikke på «Ok, gå videre». Les våre policy om informasjonskapsler ved å klikke her

Vi bruker cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Du aksepterer cookies ved å klikke på «Ok, gå videre». Les våre policy om informasjonskapsler ved å klikke her

Høring om avhendingsloven – tryggere bolighandel?

Postet på


Eirik Vigeland

Eirik Vigeland

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, ved komitéleder Siri Gåsemyr Staalesen, inviterte i dag til åpen høring om regjeringens forslag til endringer i avhendingsloven. Tilbakemeldingene var mange og gode, selv om flere av organisasjonene hadde store innvendinger til hvordan proposisjonen er utformet.

Intensjonen med lovendringen er å bidra til en tryggere bolighandel med større forutsigbarhet og et bedre informasjonsgrunnlag. Til regjeringen.no sier Tor Mikkel Wara, justis-, beredskaps- og innvandringsminster følgende: – Målet med lovforslaget er å få et enklere regelverk som gir et bedre informasjonsgrunnlag og større forutsigbarhet i bolighandelen med færre konflikter og større trygghet for både selger og kjøper.

15 % havner i konflikt
Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, viste til at 15 % av alle boligtransaksjoner i dag havner i konflikt, samt påpeket at  dagens regelverk ikke gir selger insentiver til å fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon. Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, fulgte opp og mente at det er behov for vesentlig bedre informasjonsgrunnlag i boligtransaksjonene.

Kan gi motsatt effekt – takstbransjen og advokatene blir vinnerne
Henning Lauridsen, avdelingsdirektør i NBBL, er blant de mindre positive. En lav grense for hva som defineres som en mangel vil føre til flere konflikter, mener han. Videre sa han at det nye lovforslaget er ekstremt selgerfiendtlig, og de som står igjen som vinnerne kun er takstbransjen og advokatene.

Eiendom Norge og Finans Norge er blant aktørene som deler denne bekymringen. Christian V. Dreyer, adm. dir. i Eiendom Norge, mener at de nye lovforslaget vil skape flere berettigede mangelskrav, som igjen vil føre til mer uttrygghet og høyere transaksjonskostnader.

Flere nevner at takstbransjen må reguleres, og at tilstandsrapportene må standardiseres. Finans Norge var blant aktørene som mente dette var viktig å gjøre før endringene i avhendingsloven trer i kraft.

Ønske om dokumentasjon
Huseiernes Landsforbund, ved kommunikasjonssjef Carsten Pihl, uttalte at veldig mange boligselgere ønsker å dokumentere det de selger. Carl. O Geving, adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund, uttalte i sin høring at det nye regelverket vil gi sterkt incitament for å dokumentere boligens tilstand for å redusere risiko.

 

Foreløpig dato for behandling i Stortinget er satt til 25. april.

Andre artikler

Bitnami